FAQ – INSTITUT FRESENIOUS

1. Τι είναι το SGS INSTITUT FRESENIUS GMBH;

Το SGS INSTITUT FRESENIUS GMBH από το 2003 ανήκει στην Societe Generale de Surveillance (SGS), η οποία ιδρύθηκε το 19 αιώνα στη Γαλλία, για να διεξαχθούν επιθεωρήσεις σιταριού. Κύρια αρμοδιότητα της εταιρείας σήμερα είναι παροχή υπηρεσιών εργαστηριακής ανάλυσης για την πιστοποίηση τροφίμων.

2. Το Aloe Vera Drinking Gel by LR είναι το μοναδικό ρόφημα στην αγορά, το οποίο φέρει τη Σφραγίδα Ποιότητας του SGS INSTITUT FRESENIUS GMBH;

Μέχρι στιγμής μόνο τα Aloe Vera Drinking Gel by LR διαθέτουν την σημαντική Σφραγίδα Ποιότητας του SGS INSTITUT FRESENIUS GMBH.

3. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην Σφραγίδα Ποιότητας του INSTITUT FRESENIUS και άλλων Σφραγίδων Ποιότητας;

Στον τομέα των τροφίμων υπάρχουν πολλές σφραγίδες ελέγχου και εταιρείες εργαστηριακών υπηρεσιών. Το SGS INSTITUT FRESENIUS GMBH πέρα από τα άλλα ινστιτούτα, όπως π.χ. Okotest ή Stiftung Warentest είναι ένα από τα πιο γνωστά στην παγκόσμια αγορά. Το INSTITUT FRESENIUS GMBH έχει αυτό το σημαντικό όνομα στην αγορά, λόγω της πιστοποίησης της υψηλής ποιότητας πάνω από 35 χρόνια – ένα μόνιμο αποτελεσματικό Concept. Ένα επιπλέον στοιχείο είναι η τακτικότητα των ελέγχων. Η Σφραγίδα δεν προσανατολίζεται μόνο σε δειγματοληπτικούς ελέγχους, αλλά εγγυάται σταθερά Υψηλά Πρότυπα Ποιότητας. Για την κατάκτηση της σφραγίδας διεξάγονται πολλαπλοί έλεγχοι στο κάθε προϊόν. Σε αυτούς ελέγχονται τα πάντα: οι πρώτες ύλες, κάθε επεξεργασία μέχρι την εμφιάλωση και το τελικό στάδιο παραγωγής. Μυστικές αγορές ελέγχου του SGS INSTIUTUT FRESENIUS GMBH εξασφαλίζουν την ποιότητα του τελικού προϊόντος. Πρόκειται για πραγματικά αυστηρούς ελέγχους που διασφαλίζουν ένα άριστο αποτέλεσμα.

4. Από πού προκύπτει ότι το SGS INSTITUT FRESENIUS GMBH είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία; Ποιος ελέγχει το SGS INSTITUT FRESENIUS GMBH?

Η ανεξαρτησία που φέρει το SGS INSTITUT FRESENIUS GMBH από τους εντολείς του είναι άλλο ένα γεγονός που επιβεβαιώνει την πειστικότητα της Σφραγίδας Ποιότητας του INSTITUT FRESENIUS. Γι’ αυτό η εργασία του Ινστιτούτου στηρίζεται στις δύο βασικές αξίες: ουδετερότητα και ακεραιότητα. Ως εμπορική εταιρεία παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης προϊόντων στην αγορά, ωστόσο διατηρεί στο ακέραιο την ανεξάρτητη λειτουργία του. Μόνο αποτελέσματα ελέγχων που προέρχονται αυστηρά από ενδοεταιρικά εργαστήρια των ενδοεταιρικών εργαστηρίων του SGS INSTITUT FRESENIUS GMBH λαμβάνονται υπόψη για τη θέσπιση οποιασδήποτε απόφασης. Η ακεραιότητα της Σφραγίδας εξαρτάται από την ανεξάρτητη σκέψη ποιότητας. Γι’ αυτό και όλοι οι τομείς, από τα εργαστήρια έως τη διοίκηση βρίσκονται υπό την εποπτεία ειδικά ανεπτυγμένων συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, για τη διασφάλιση ενδελεχούς ελέγχου των εσωτερικών διαδικασιών. Επιπρόσθετα, οι εργαζόμενοι εγγυώνται την αμεροληψία τους μέσω μιας πρόσθετης σύμβασης εργασίας, το αποκαλούμενο Code Contract. Ωστόσο, διεξάγονται και εξωτερικοί έλεγχοι, από εταιρείες διαπίστευσης και πιστοποίησης, καθώς και από δημόσιους φορείς. Αυτό σημαίνει ότι και το SGS INSITITUT FRESENIUS GMBH τακτικά ελέγχεται από εσωτερικούς και εξωτερικούς φορείς. Από την πολύτιμη συνεργασία μεταξύ της LR και του SGS INSTITUT FRESENIUS GMBH επωφελείται κυρίως ο καταναλωτής, εφόσον απολαμβάνει τις άριστες προδιαγραφές υψηλής ποιότητας των προϊόντων.

5. Μπορεί να αφαιρεθεί το δικαίωμα Σφραγίδας του INSTITUT FRESENIUS από τα προϊόντα;

Η Σφραγίδα Ποιότητας του INSTITUT FRESENIUS αναμφισβήτητα μπορεί να αφαιρεθεί, στην περίπτωση που δεν πληρούνται τα συμφωνηθέντα πρότυπα ποιότητας – για παράδειγμα όταν στα πλαίσια των εργαστηριακών εξετάσεων που διεξάγονται, η μικροβιολογική ποιότητα διαφέρει ανεπίτρεπτα από τη μέση τιμή ή όταν υπάρχουν παράμετροι κινδύνου, όπως π.χ. βαρέα μέταλλα ή φυτοφάρμακα. Εάν διαπιστωθεί ο παραμικρός κίνδυνος για ένα προϊόν να βλάψει την υγεία αποσύρεται αμέσως χωρίς να λαμβάνει επ’ ουδενί υπόψιν τυχόν επιχειρηματικά συμφέροντα. Αυτό συμβαίνει, χάρη στους εκτενείς ελέγχους των πρώτων υλών, της επεξεργασίας και των τελικών προϊόντων, οι οποίοι απαιτούνται για την απόκτηση της Σφραγίδας.

6. Η περιοχή καλλιέργειας της Aloe Vera στο Μεξικό ελέγχεται τακτικά από το SGS INSTITUT FRESENIUS GMBH;

Το SGS INSTITUT FRESENIUS GMBH πραγματοποιεί τακτικούς ελέγχους στις περιοχές καλλιέργειας των φυτών Aloe Vera στο Μεξικό, οι οποίες χρησιμοποιούνται από την LR για την παραγωγή των Drinking Gel. Οι έλεγχοι διαρκούν συνήθως 2 μέρες και περιλαμβάνουν όλα τα στάδια παραγωγής από την καλλιέργεια έως την παράδοση του πολύτιμου Gel της Aloe Vera στον τελικό καταναλωτή. Ελέγχονται όλες οι φυτείες. Επί τόπου διαπιστώνεται για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιήθηκαν φυτοφάρμακα. Η συγκομιδή των φύλλων Aloe Vera προς επεξεργασία στην παραγωγή, καθώς και πολλά άλλα βήματα επεξεργασίας και παραγωγής επιβλέπονται και παρακολουθούνται συνεχώς και αδιάλειπτα, σύμφωνα με σταθερά σχέδια ελέγχου. Επιπλέον, ελέγχονται όλα τα απαραίτητα έγγραφα πριν την αποστολή του εμπορεύματος στη Γερμανία. Παρά το εκτενές και αυστηρό πρόγραμμα ελέγχου οι πιστοποιήσεις για τα προϊόντα της LR υπήρξαν πάντα θετικές μέχρι σήμερα.

7. Το SGS INSTITUT FRESENIUS GMBH ελέγχει και τις συνθήκες εργασίας στο Μεξικό;

Στα πλαίσια των ελέγχων του SGS INSTITUT FRESENIUS GMBH ελέγχονται και οι συνθήκες εργασίας επί τόπου – με αποτέλεσμα στην καλλιέργεια, τη συγκομιδή και την επεξεργασία να επικρατούν οι καλύτερες δυνατές συνθήκες εργασίας. Στα πλαίσια των ελέγχων πιστοποιείται επίσης, ότι σε κανένα στάδιο δεν εργάζονται παιδιά. Η LR σε καμία περίπτωση δεν ανέχεται την εκμετάλλευση ανηλίκων. Σε περίπτωση που η LR διαπιστώσει την εκμετάλλευση παιδικής εργασίας, αξιώνει σοβαρό λόγο για άμεση διακοπή της εν λόγω συνεργασίας.