Πολιτική επιστροφής χρημάτων και προϊόντων

Δικαίωμα υπαναχώρησης:

Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση εντός 14 ημερών χωρίς να δώσετε την οποιαδήποτε εξήγηση.

Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημέρες από την επομένη της ημέρας κατά την οποία εσείς ή ένα τρίτο πρόσωπο που εσείς ορίσατε και είναι διαφορετικό από τον μεταφορέα μας, αποκτήσατε ή απέκτησε τη φυσική κατοχή του τελευταίου αγαθού.

Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να ενημερώσετε την εταιρεία μας, LR Health & Beauty Systems Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, Ερμού 50, 14452 Μεταμόρφωση Αττικής, τηλ. +30 210 2851415, φαξ +30 210 200 21111, ηλεκτρονική διεύθυνση: , με μια ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. με ταχυδρομική επιστολή, με φαξ ή ηλεκτρονική επιστολή) για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση. Βρείτε εδώ υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης.

Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωση σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν την εκπνοή της προθεσμίας υπαναχώρησης.

Συνέπειες της υπαναχώρησης:

Εάν υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που εμείς προσφέρουμε), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθούμε την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση. Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν εσείς έχετε συμφωνήσει ρητά σε κάτι διαφορετικό. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα σας χρεωθούν έξοδα για μια τέτοια επιστροφή χρημάτων.

Μπορούμε να αρνηθούμε την επιστροφή των χρημάτων μέχρι να λάβουμε πίσω τα προϊόντα ή μέχρι να μας παράσχετε αποδείξεις ότι στείλατε πίσω τα προϊόντα, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

Οφείλετε να μας επιστρέψετε τα προϊόντα ή να μας τα παραδώσετε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερών από την ημέρα που μας δηλώσατε ότι υπαναχωρείτε από τη σύμβαση. Η προθεσμία αυτή τηρείται αν μας στείλετε πίσω τα προϊόντα πριν την εκπνοή της. Εσείς θα επιβαρυνθείτε μόνο με την άμεση δαπάνη επιστροφής των προϊόντων. Φέρετε ευθύνη μόνο για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των προϊόντων προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσετε τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των προϊόντων.